Studies en schetsen

• Kavelstudies van nieuwbouwlocaties voor woningbouw of bedrijfsgebouwen

• Invulstudies bij herontwikkeling bestaande panden

• Conceptaanvragen tbv toetsing van het ontwerp aan welstands- en bestemmingsplan

Ontwerpen en begeleiden

• Ontwerpen van nieuwbouwwoningen, verbouwingen van woningen en kleine utiliteitstbouw

• Specialisme: dakopbouwen

• Tekenen en aanvragen van omgevingsvergunningen

• Begeleiden van het uitvoeren van het ontwerp in samenwerking met externe constructeurs

• Begeleiden van het uitvoeren van het ontwerp bij grotere projecten in samenwerking met externe bouwadviseur

Ontwerpen

• Begeleiding van ontwerp en realisatie van zelfbouwkavels

• Advisering en begeleiding aannemers

• Kwaliteitsbewaking tijdens de bouw